Řidičské oprávnění skupiny B - Autoškola Barto

„Chceš-li umět řídit auto, naučí Tě Autoškola Barto!“
Title
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny B
 
opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 9 osob ve vozidle (případně s přívěsem do 750 kg nebo i více pokud není překročena celková hmotnost 3,5 tuny). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Také opravňuje k řízení motocyklů s automatickou převodovkou nepřesahujících 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
 
Podmínky pro přijetí do výuky a výcviku:
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • platná žádost o přijetí k výuce a výcviku k řidičskému oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele ( přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 
Minimální rozsah výcviku:
Teoretická výuka:
 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 
Praktická výuka:
 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Výcvik  je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!
 
Jedna vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.
 
Zkouška k získání řidičského oprávnění:
 
Závěrečná zkouška se skládá v prostorách Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu.

Zkouška je rozdělena do 2 částí:
 • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy - skládá se ze dvou část
Návrat na obsah