Autoškola Barto - Přihlášky - Autoškola Barto

„Chceš-li umět řídit auto, naučí Tě Autoškola Barto!“
Title
Přejít na obsah


Před přihlášením do kurzu a zahájení výuky a výcviku musíte splnit jen velmi jednoduché zákonem předepsané úlohy:

   1. formulář musíte vytisknout oboustranně na jeden list !!!
   2. při vyplňování formuláře použijte čitelné hůlkové písmo

   1. zajdete ke svému praktickému lékaři, který do žádosti zapíše zbývající údaje
   2. jméno lékaře a text (popř. jiný registrující lékař dle z. č. 361/2000 Sb.), musí být čitelné na razítku
   3. pokud formuláře budete vyplňovat ručně, použijte čitelné hůlkové písmo

Jste-li uchazeč mladší 18- ti let, musíte nechat žádost podepsat rodičem, nebo zákonným zástupcem.

Vyplněné formuláře přineste do naší autoškoly, kde proběhne jejich zaevidování a následně dostanete info o termínu nástupu do kurzu.

Návrat na obsah